کنکو دلگانس پبل بیچ، جشنواره‌ی ارزشمندترین خودروهای جهان است که امسال به‌مدت یک هفته، برگزار می‌شود.