محققان دانشگاه راچستر باتری‌های لیتیوم-یون جدیدی را طراحی کرده‌اند که گفته می‌شود هرگز آتش نمی‌گیرند. جزئيات بیشتر را می‌توانید در ادامه‌ی مطلب زومیت بخوانید.