ژاپن یکی از کشورهای پیشرفته در سطح جهان است که قصد دارد با پرداخت تسهیلات و کمک هزینه‌های تحصیلی دانشجویان بین‌المللی علاقه‌مند به تحصیل در خارج را جذب کند.