براساس گزارشی تازه، مایکروسافت در ابتدا درصدد به‌کارگیری پردازنده‌ی آرم در سرفیس گو بود؛ اما اینتل با پیشنهاد وسوسه‌انگیز خود، ردموندی‌ها را از این تصمیم منصرف کرد.