فریلند همایش اصول فریلنسینگ موفق است که به همت پونیشا و فعالان حوزه‌ی کارآفرینی و آزادکاری در ایران، ۲۲ شهریور در بندر انزلی برگزار می‌شود.