اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای یک هفته‌ی جدید آماده کنید، با دویست‌ و چهل‌ و هفتمین قسمت از سری «پازل» همراه شوید.