فیلم Adrift با بازی شیلین وودلی، یکی از فیلم‌های خوش‌ساخت امسال است که داستان زنی را روایت می‌کند که برای پیدا کردن نقاط قوتش، روزها در دریا سرگردان می‌شود.