علی بابا، رتبه یک فروش بلیط هواپیما، با همکاری لوفت‌هانزا، چالش بلندپروازی را برگزار کرد. جایزه این چالش شامل دو بلیط لوفت‌هانزا به مقصد اروپا همراه با هتل برای دو نفر خواهد بود.