باوجود اینکه هیدروژن وان رد تا ماه اکتبر یا اوایل نوامبر (آبان‌ماه)، رونمایی نخواهد شد؛ اولین تصاویر رسمی آن منتشر‌ شد.