شهرهایی که ارتفاع بیشتری دارند بسیار جذابند چرا که در کنار کوهستان‌ها و یا مناطق آتشفشانی واقع شده‌اند.با پایتخت کشورهایی که ارتفاع بلندتری نسبت به سایر پایتخت‌های جهان دارند آشنا شوید.