یک دستگاه دوزنبرگ SSJ مدل ۱۹۳۵ با قیمت ۲۲ میلون دلار در حراجی پبل بیچ ۲۰۱۸ فروخته شد.