دختر استیو جابز در کتاب جدیدش به‌نام Small Fry از بدرفتاری‌هایی که پدرش در حق او انجام داده، سخن گفته است.