خصوصی‌سازی تسلا و مشارکت این شرکت با سرمایه‌داران عربستان، منتفی است. حالا، صندوق سرمایه‌گذاری عربستان به همکاری با فولکس واگن آلمان، علاقه نشان می‌دهد.