با تایید الکترونیک آرتز مبنی بر عدم تغییرات بنیادین در بخش کریر مود فیفا 19، آیا یکی از پرطرفدارترین بخش‌های سری فیفا به پایان راه خود رسیده است؟