مؤسسه‌ی تحقیقاتی ترندفورس پیش‌بینی کرده است که سال آینده، شاهد رواج چشمگیر استفاده از حسگرهای اثرانگشت زیر نمایشگر باشیم.