حتی مخالفان محافظ هیلو که امسال روی خودروهای فرمول یک نصب شده است، بر نقش مثبت این تجهیز در تصادف شدید گرند‌پری بلژیک، تأکید کردند.