بنیان‌گذار استارتاپ Orchard Mile رد شدن از طرف دیگران را بخشی جدایی‌ناپذیر زندگی می‌داند و معتقد است گذر زمان بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.