زومیت هشت ساله شد؛ ششم شهریور هر سال برای زومیتی‌ها روز متفاوتی محسوب می‌شود. امسال نیز به بهانه‌ی تولد خانه‌ی مشترک مجازیمان، کنار هم قرار می‌گیریم تا پایان یک سال دیگر را جشن بگیریم.