جگوار لندرور در حال انجام تحقیقاتی برای بررسی رفتار عابران پیاده با خودروی خودران است؛ این طرح با نصب چشم‌های مجازی در خودرو عملی می‌شود.