گزارش‌ها حاکی از کاهش درآمد فرمول یک در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۷ است. از سویی دیگر، مسئولان فدراسیون جهانی معتقد به عملکرد بسیار خوب تیم‌ها در سال جاری هستند.