آیا در کامپیوتر خود انبوهی از فایل‌ها را دارید که بی‌استفاده و در حال خاک خوردن هستند؟ با دی فایل، این فایل‌ها را تبدیل به پول کنید.