اپل مدتی است که به شرکتی با ارزش یک تریلیون دلار تبدیل شده است. مسیر رسیدن آنها به این موقعیت، واقعیت‌های ناگفته‌ای نیز دارد.