بر اساس گزارش معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات برای عبور از شرایط تحریم، بسته اجرایی تهیه و تدوین کرد.