رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد که پروانه اپراتوری ماهواره‌های مخابراتی تدوین شده و تا دو هفته آینده فراخوان عمومی بهره‌برداری از این اپراتور، اطلاع رسانی می‌شود.