اسکاگن، ساعت هوشمند Falster 2 جدید خود را همراه با GPS داخلی و ردیاب ضربان قلب معرفی کرد.