در ویدیوی کالبدشکافی گوشی پوفون F1، می‌توانید اجزای داخلی این گوشی را مشاهده کنید.