ویزا و گذرنامه دو واژه‌ی مکمل و در عین حال متفاوت هستند که مهم‌ترین پیش‌نیاز برای سفرهای خارجی محسوب می‌شوند.