نیکون D3500 با بهبود‌های متعدد و البته قیمت کمتر، سعی بر حفظ کاربران دوربین‌های DSLR دارد.