توییتر در جدیدترین قابلیت خود، فهرستی پیشنهادی برای آنفالوی حساب‌های کاربری کم مراجعه را به کاربر می‌دهد.