فیلم قتل سوم، به کارگردانی کورئیدا، یکی از معروف‌ترین کارگردانان ژاپنی، داستان وکیلی را تعریف می‌کند که برای یافتن حقیقت در حال تلاش است.