موفقیت‌های بین‌المللی و رشد بالای آمازون در بخش‌های مختلف، باعث شده ارزش این شرکت بیشتر از اپل ارزیابی شود.