شایعات بسیاری در رابطه با تغییر مدیرعامل همراه اول منتشر شده است؛ ظاهرا سهامداران عمده تصمیم به تغییر مجدد مدیرعامل این شرکت گرفته‌اند.