یک مخترع چینی توانست نمونه اولیه از موتورسیکلت پرنده خود را با موفقیت آزمایش کند؛ این هاوربایک با هزینه ۱۴۵ هزار دلاری ساخته شده است.