هوش هیجانی با مطالعه‌ی تعاریف و درک مفاهیم تقویت نمی‌شود و مستلزم تمرین مرتب و بلندمدت و تغییر عادات قدیمی است.