براساس اخرین اطلاعات از سوی دولت چین، تعداد کاربران اینترنت چین تا مرز ۸۰۰ میلیون رشد کرده است. با زومیت همراه باشید.