اچ‌تی‌سی یو 12 لایف با دوربین اصلی دوگانه قرار است روز هشتم شهریورماه ۱۳۹۷ رسما معرفی شود.