در بهترین‌های چهارمین هفته مرداد بازی شوتر Elite Killer: SWAT را به همراه چند بازی کارتی، پازل و استراتژی معرفی کرده‌ایم.