براساس آخرین فهرست ارائه‌شده از سوی Ernst & Young؛ سامسونگ در سال ۲۰۱۷، رتبه‌ی سوم جهان را از نظر هزینه کردن در بخش تحقیق و توسعه کسب کرده است.