ابن سینا از معروف‌ترین دانشمندان ایران‌زمین است. او بیش از ۲۰۰ کتاب در زمینه‌های مختلف طب و فلسفه نگاشته است. آرامگاه وی اکنون در شهر همدان قرار دارد.