براساس آخرین خبرها انتظار می‌رود سیستم عامل کروم به فناوری تشخیص چهره مجهز شود.