اینستاگرام با اضافه‌کردنِ بخشی جدید به اپلیکیشنِ خود، فرآیند تأیید هویت حساب‌های کاربری مشهور را در دسترس تمام کاربرانِ خود قرار داد.