دومین جلسه دادگاه سه متهم واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی امروز در شعبه اول ویژه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد به شکل علنی برگزار شد.