فیسبوک اعلام کرد که به همراه شرکای خود بررسی صحت عکس‌ها و ویدئو‌ها‌ را به منظور جلوگیری بیشتر از نشر اطلاعات غلط آغاز می‌‌کند. تا به امروز، بیشتر بررسی صحت‌ها مربوط به مقالات آنلاین بوده‌است؛ اما ویدئو‌های کوتاه و تصاویر‌ هم راه‌های مهمی برای پخش اطلاعات غلط می‌باشند که از این به بعد با قابلیت Fact Checking فیسبوک کنترل خواهند شد.

درمورد روند انجام کار فیسبوک می‌گوید که یک مدل یادگیری ماشینی ساخته است که از سیگنال‌های تعاملی استفاده می کند محتوا مشکوک به اطلاعات غلط را شناسایی کند.

سپس محتوا به چک کننده صحت سپرده می شود که محتوا را با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مانند آنالیز ابر داده‌ای و جست‌ و جوی معکوس عکس‌‌ها، آنالیز کند. آن‌ها این روش‌ها را با سایر شیوه‌های خبر نگاری مانند نتایج تحقیقات مطبوعات، آکادمی‌ها و آژانس‌‌های دولتی ادغام خواهند کرد.

Antonia Woodford مدیر تولیدات فیسبوک درباره این ویژگی جدید کمپانی می‌گوید:

"هر اندازه که ما رتبه بهتری از Fact Checking دریافت کنیم، قادر خواهیم بود تا دقت مدل یادگیری ماشینی را افزایش دهیم. ما همچنین از سایر تکنولوژی‌ها نیز استفاده می‌کنیم تا محتوا غلط و نادرست را شناسایی کنیم. به عنوان مثال از شناسایی نوری کاراکتر استفاده می‌کنیم تا متن را از تصویر جدا کرده و آن را با سرتیتر نوشته‌های موجود در چک کننده محتوا مقایسه می‌کنیم. همچنین ما در حال کار بر روی راه‌هایی هستیم که تشخیص دهیم آیا تصویر یا ویدئو تغییر داده شده است یا خیر. این تکنولوژی‌ها به ما کمک خواهند کرد تا تصاویر و ویدئو‌های فریبنده را بهتر شناسایی کنیم و آن‌ها را برای چک کننده بفرستیم."

کمپانی اعلام کرد که ریشه کن کردن اطلاعات غلط نیازمند یک پروژه بلند مدت است؛ اما هدف کوتاه مدت این غول شبکه های اجتماعی این است که به همراه شرکای خود با سرمایه گذاری بر روی انواع تکنولوژی‌ها از پخش اطلاعات غلط جدید در پلتفرم خود جلوگیری کند.