نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی مدت‌هاست که در داستان‌های خود، تبدیل سیارات دیگر به سیاراتی قابل‌سکونت به مانند کره زمین را توصیف می‌کنند.