نشریه «رپ» امیر جدیدی را شایسته توجه اسکار دانست

همزمان با آغاز اکران «قهرمان» در کشورهای فرانسه و آمریکا، نشریه «ورایتی» در جدیدترین پیش‌بینی خود، «قهرمان» را در لیست پنج فیلم شانس اسکار در…