فیلم‌های داستانی بخش مسابقه جشنواره فیلم‌های ورزشی معرفی شدند

فیلم‌های داستانی کوتاه و بلند راه‌یافته به بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران معرفی شدند.